Stambyten

2016-04-01
Torshälla

Vi har, sedan vi tillträdde beståndet i Torsälla, noggrant utvärderat underhållsbehovet på fastigheterna. Vi har utifrån det konstaterat att vi kommer att behöva genomföra stambyten i fyra av våra fastigheter de närmsta åren. De berörda fastigheterna är; Skeppsgossen 3 (Riktargatan 60), Skeppsgossen 6 (Ringvägen 5), Oxeln 1 (Riktargatan 25-27, Brogatan 6) samt Sågaren 8 (Aliforsgatan 1). VI har påbörjat arbetena på Oxeln 1 och det beräknas bli klart under 2017 (mer information här). Vi är i dagsläget inte helt klara med hur arbetet kommer att fortskrida efter det men återkommer med mer information om hur det påverkar er och ert boende.