Torshälla

Ringugnen AB äger sex fastigheter med 147 bostadslägenheter och 12 lokaler i Torshälla. Lägenheternas storlek varierar från 1 rok till 5 rok. Nästan samtliga bostadslägenheter har balkong och säkerhetsdörr.

Tre av fastigheterna ligger i Krusgården, två ligger vid Östra Torget och en fastighet ligger på Kognevägen.

Fastigheter i Torshälla