Arboga

2017-06-19
Sophantering kv. Ringugnen

Måndagen 10/7 kommer arbetet med en ny sophantering på kv. Ringugnen att påbörjas. Befintliga soprum för kompost och övrigt hushållsafall kommer att ersättas med markbehållare för kompost och övrigt hushållsafall samt kärlskåp för tidningar, kartong och glas. De gamla soprumen kommer att göras om till barnvagnsrum och vi räknar med att förändringen är klar till 1/8 2017