Torshälla

2017-10-05
Renovering Aliforsgatan 1

Vi påbörjade vid månadsskiftet septemer/oktober stambyte och totalrenovering av fastigheten på Aliforsgatan 1. Samtliga lägenheter renoveras upp till dagens nyproduktionsstandard, fasaden ska tilläggsisoleras och putsas om, samtliga fönster byts, taket läggs om och balkongerna renoveras och får nya räcken. Utöver det så kommer även fiber dras in samt ett nytt ventliationssystem och ett nytt passersystem sättas in. Från december så kommer gamla och nya hyresgäster att kunna börja flytta in i fastigheten men alla arbeten kommer inte att vara klara fören i mars 2018.