Köping

Koncernen äger de tre industrifastigheterna Tullen 4, Gäsellen 9 och Gäsellen 14 i Köping. Samtliga fastigheter hyrs i sin helhelt av respektive hyresgäst.

Fastigheter i Köping